Record details

Title
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
Statement of responsibility
    Daniela Schovánková
Other titles
    Upper Paleozoic volcanites of the SW part of Intrasudetic Basin
Author
    Schovánková, Daniela
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 159-161
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    analýza hornin
    bazalt
    bazika
    chemické vlastnosti
    karbon
    prvky stopové
    vnitrosudetská pánev
Geographical name
    Bohdašín
    ČSFR-Čechy
    Malé Svatoňovice
Keyword
    Jz
    Křídla
    Mladopaleozoické
    Pánve
    Vnitrosudetské
    Vulkanity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012