Record details

Title
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
Statement of responsibility
    Milan Novák, Radek Škoda
Author
    Novák, Milan, 1952-
    Škoda, Radek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 52, no. 1-2
Pages
    p. 161-167
Year
    2007
Notes
    3 obr., 2 fot., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Andalusit bohatý Mn3+ až kanonait a produkty jejich rozpadu z Kojetic u Třebíče, moldanubikum
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    andalusit
    chemismus minerálů
    kanonait
    mangan
    manganolity
    metamorfika
    mineralogie topografická
    moldanubikum
    muskovit
    paragonit
    spessartin
Geographical name
    Kojetice (Třebíč, Třebíč)
    Morava (Česko)
Keyword
    Andalusite
    Breakdown
    Czech
    Kanonaite
    Kojetice
    Metamanganolite
    Mn3+-rich
    Moldanubian
    Near
    Products
    Republic
    Třebíč
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012