Record details

Title
    Moře v prostoru dnešního Moravského krasu
Other titles
    The sea in the area of the recent Moravian Karst
Author
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Estavela
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2 (5)
Pages
    1
Year
    2000
Keyword
    Dnešního
    Krasu
    Moravského
    Moře
    Prostoru
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012