Record details

Title
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
Statement of responsibility
    Oldřich Novický
Author
    Novický, Oldřich, 1951-
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 51, č. mimořádné
Pages
    s. 1-2
Year
    2009
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 59, č. 11 (2009)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    551
    556
Subject group
    bilance vodní
    kvalita vody
    modelování
    odtok
    povodeň
    sucho
    teplota
    vodní hospodářství
    vodní režim
    změna klimatu
Geographical name
    Česko
Keyword
    Dopady
    Klimatické
    Vodní
    Zdroje
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012