Record details

Title
    Možnost recyklace popelů z biomasy
Author
    Hanzlíček, Tomáš
    Perná, Ivana
Conference
    Technika opchrany prostredia TOP 2009 (17.06.2009-19.06.2009 : Častá - Papiernička, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Technika ochrany prostredia TOP 2009
Pages
    S. 403-408
Notes
    Překlad názvu: Posibility of recycling of biomass ashes
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    biomass ash
    geopolymer
    recycling
Keyword
    Biomasy
    Možnost
    Popelů
    Recyklace
Abstract (in czech)
   Tento článek ukazuje možnost rozpoznat kvalitu popelů z biomasy a vytvořit pevné a dlouhodobě stabilní materiály pomocí jejich enkapsulace do geopolymerních matric.
Abstract (in english)
   This paper shows the possibility to recognize the quality of biomass ash and create hard and long-term stable materials by encapsulating them into geopolymer matrixes. The results predetermine this material for construction or thernal applications.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012