Record details

Title
    Možnosti úpravy titanových rud
Statement of responsibility
    Vlastimil Řepka
Other titles
    Possibilities of titanium ore dressing
Author
    Řepka, Vlastimil
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 2
Pages
    s. 21-29
Year
    2006
Notes
    7 obr., 1 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    62.002.3
    622.3
Conspectus category
    622
    669
Subject group
    aparatura
    ilmenit
    metalurgie
    rudy Ti
    rutil
    separační technika
    titan
    úpravnictví
Keyword
    Možnosti
    Rud
    Titanových
    úpravy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012