Record details

Title
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
Statement of responsibility
    Svatopluk Matula, Jaromír Myška, František Doležal
Other titles
    Overall potentialities of a solution of the locality Praha - Kunratice South and renovation of the "King´s (Královský) pond" as the water reservoir performing measures of flood protection and recreation
Author
    Doležal, František
    Matula, Svatopluk
    Myška, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 64, č. 6
Pages
    s. 23-31
Year
    2014
Notes
    23 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    626/627
Subject group
    bilance vodní
    hydrogeologie
    hydrologie
    krajina
    nádrž vodní
    pedologie
    plánování urbanistické
    plánování územní
    vodoteč
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Praha (Česko)
Keyword
    Jih
    Královský
    Kunratice
    Možnosti
    Nádrže
    Obnovení
    Praha
    Protipovodňové
    Rekreační
    Rybník
    řešení
    území
    Vodní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 8. 2014
Import date
    12. 9. 2014