Record details

Title
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
Statement of responsibility
    Josef Křeček, Jana Nováková
Author
    Křeček, Josef
    Nováková, Jana
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami
Pages
    s. 34
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    dusík
    malé povodí
    monitoring
    vegetace
    vodní režim
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jizerské hory (Česko a Polsko)
Keyword
    Ellenbergových
    Horách
    Indexů
    Indikačních
    Jizerských
    Možnosti
    Odhad
    Omezení
    Režimu
    Vodního
    Změn
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2014
Import date
    12. 9. 2014