Record details

Title
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
Statement of responsibility
    Rastislav Pěgřímek
Other titles
    Possibilities and conditions of continuing the mining activity in SHR (North Bohemian brown coal basin) in the view of running social and economical transformation
Author
    Pěgřímek, Rastislav, 1931-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj SHD
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 5-18
Year
    1993
Notes
    2 obr., 6 tab.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. SHD.
Subject group
    efektivnost využívání surovin
    ekologie
    ekonomika těžby
    ložiska pevných paliv
    prognózy zásob
    severočeská pánev
    technologické zkoušky
    uhlí hnědé
    zkoušky technologické
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    činnosti
    Ekonomické
    Možnosti
    Podmínky
    Pokračování
    Probíhající
    SHR
    Společenské
    Světle
    Těžební
    Transformace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012