Record details

Title
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
Statement of responsibility
    Pavel Prokop = Vladimír Dragon
Other titles
    Potential ways of degasifying the retained shaft safety pillars for various systems of mining contraction at a particular mine
Author
    Dragon, Vladimír
    Prokop, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 11
Pages
    s. 346-348
Year
    1995
Notes
    2 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika těžby
    těžba pevných paliv
    uhlí
    uhlovodíky plynné
    zásobník podzemní
Subject category
    degazace
    likvidace důlních děl
    ochranný pilíř
Keyword
    Daného
    Degazace
    Dolu
    Jámových
    Možnosti
    Nevydobytých
    Ohradníků
    Různých
    Těžby
    útlumu
    Způsobech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012