Record details

Title
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
Author
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Editor
    Bálek, R.
    Gricová, M.
    Janoušek, P.
    Knápek, J.
    Mach, M.
    Végh, L.
Conference
    9. Regionální konference IVA PPA a 3. Mezinárodní konference E.I.A (23.09.1996-26.09.1996 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Notes
    Projekt: GA205/94/1222, GA ČR
    Projekt: IAA3086601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geomorphology and its possibilities in landform protectionin some areas in southern Moravia (Podyjí National Park, Pálava Landscape Protected Area)
    Rozsah: 59-63 s.
Subject category
    geomorphology
    landform protection southern Moravia
Keyword
    1996
    CHKO
    Chráněných
    Geomorfologie
    Hodnocení
    Jižní
    Moravy
    Možnosti
    NP
    Ochrana
    Pálava
    Podyjí
    Prostředí
    Reliéfu
    územích
    Vlivů
    Zvláště
    životní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012