Record details

Title
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
Author
    Bláha, P.
    Karous, M.
    Kněz, J.
    Müller, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 3
Pages
    s. 12-15
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Grouting Penetrating Radar and its ability in the engineering investigation
    Rozsah: 4 s.
Keyword
    Georadaru
    Inženýrském
    Možnosti
    Průzkumu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012