Record details

Title
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
Statement of responsibility
    František Kovanda
Other titles
    The possibilities of ammonia nitrogen removing from waste waters by zeolites synthetized from ashes
Author
    Kovanda, František
Language
    česky
Source title - monograph
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
Pages
    s. 126-128
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    absorpce
    ekologie
    experimentální mineralogie
    kontaminace vod
    minerály syntetické
    N (dusík - 7)
    odpadní vody
    syntetické minerály
    zeolity
Subject category
    elektrárenský popílek
Keyword
    Amonného
    Dusíku
    Možnosti
    Odpadních
    Odstraňování
    Pomocí
    Popelů
    Syntetizovaných
    Vod
    Zeolitů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012