Record details

Title
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
Statement of responsibility
    Hana Kretová, Jana Nováková
Other titles
    Possibilities of rivers system restoration of small watercourses - resolving examplify in two case studies
Author
    Kretová, Hana
    Nováková, Jana
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 1
Pages
    s. 31-44
Year
    2006
Notes
    1 obr., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    504.06
    556
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    ekologie krajinná
    hydrometrie
    kvalita vody
    malé povodí
    monitoring
    rekultivace
    voda povrchová
    vodoteč
Geographical name
    Havířov (Karviná, Havířov)
    Morava (Česko)
    Pustějov (Nový Jičín, Bílovec)
Keyword
    Drobných
    Dvou
    Možnosti
    Příkladu
    Případových
    Revitalizace
    řešení
    Studíí
    Toků
    Vodních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012