Record details

Title
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
Statement of responsibility
    Jan Šrámek, Jiří Rathouský, Petr Schneider
Author
    Rathouský, Jiří
    Schneider, Petr
    Šrámek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 343-344
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    fyzikální vlastnosti hornin
    kámen stavební
    kamenická surovina
    laboratorní zkoušky hornin
    porozita
    sedimenty klastické
    vlastnosti fyzikální
    zkouška laboratorní
    zvětrávání
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Identifikaci
    Klastických
    Možnosti
    Opravách
    Porózimetrie
    Rtuťové
    Sedimentů
    Sochách
    Stavbách
    Užívaných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012