Record details

Title
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
Statement of responsibility
    Petr Orel, P. Mixa
Author
    Mixa, Petr
    Orel, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    kontinentální drift, konvekční proudění, tektonika litosférických desek, tektonika oceánů
    oblast moravskoslezská
    polymetalické rudy (Pb-Zn-Cu-Ag)
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
Keyword
    Centrech
    Ložisek
    Možnosti
    Poznatků
    Prospekce
    Pruhu
    Recentních
    Rudní
    Spredingových
    Sulfidických
    šternbersko-hornobenešovském
    Využitím
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012