Record details

Title
    Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou
Statement of responsibility
    Vladimír Streško, Jiří Toman, Dalibor Kolčava
Other titles
    Possible gold determinations in geologic materials by means of atomic absorption spectrometry
Author
    Kolčava, Dalibor
    Streško, Vladimír
    Toman, Jiří
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská
Pages
    s. 155-159
Notes
    2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.4
Conspectus category
    550
Keyword
    Absorpčnou
    Atómovou
    Geologických
    Materiáloch
    Možnosti
    Spektrometriou
    Stanovenia
    Zlata
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012