Record details

Title
    Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncových pohárů
Other titles
    Possibilities of studying organic residues on pottery vessels
Author
    Bůzek, František
    Jačková, Ivana
    Neumannová, Klára
    Pavlů, Ivan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 1
Pages
    5
Year
    2013
Thesaurus term
    stable isotopes, vessels, organic remains
Keyword
    Keramice
    Možnosti
    Organických
    Pohárů
    Studia
    Zbytků
    Zvoncových
Abstract (in czech)
   Výsledky měření stabilních izotopů na vnitřních profilech nádob z hrobů kultury zvoncovitých pohárů. Naměřené hodnoty stabilních izotopů dokládají především degradační procesy organických látek, které byly v nádobách uloženy.
Abstract (in english)
   Possibilities of studying organic residues on pottery vessels
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014