Record details

Title
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
Statement of responsibility
    Václav Valášek
Other titles
    Possibilities of exploitation and utilization of north Bohemian brown-coal fuel
Author
    Valášek, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj VÚHU
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 1-7
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU.
Subject group
    efektivnost využívání surovin
    ekonomika těžby
    energetické suroviny
    ložiska pevných paliv
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Hnědouhelného
    Možnosti
    Paliva
    Severočeského
    Těžby
    Užití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012