Record details

Title
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
Statement of responsibility
    Jiří Nováček, Pavel Rucký
Other titles
    How the dressability diagram in HR-projection obtained from microsamples analyses may be transformed to the grain size of the produced mineral
Author
    Nováček, Jiří
    Rucký, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 7
Pages
    s. 10-12
Year
    2002
Notes
    3 diagr., 1 tab., 2 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    analýza petrografická
    diagram
    obsah popela
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
    úpravnictví
    vzorkování
    zrnitostní křivka
Geographical name
    ČR-Čechy
    Most
Keyword
    Analýzy
    Diagramu
    HR-zobrazení
    Mikrovzorků
    Možnosti
    Suroviny
    Těžené
    Transformace
    Upravitelnosti
    Zrnitost
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012