Record details

Title
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
Statement of responsibility
    Miroslav Rudiš
Other titles
    Description of meandering of Czech Elbe river from the point of view of historical development
Author
    Rudiš, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 2
Pages
    s. 2-4
Year
    1999
Notes
    2 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 49, č. 6 (1999)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    504.05
    551.4
    556
Conspectus category
    504
    556
    626/627
Subject group
    historie
    lidské aktivity
    meandr
    morfologie fluviální
    revitalizace
    řeka
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Labe (Česko a Německo)
Keyword
    českého
    Historického
    Labe
    Meandrů
    Možnosti
    Návrhy
    Revitalizaci
    Vyjádření
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012