Record details

Title
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
Statement of responsibility
    Ladislav Kurfürst
Author
    Kurfürst, Ladislav
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
Pages
    s. 140-144
Classfication no.
    55(1)
    553.5/.8
    622.3
Conspectus category
    33
    553
Subject group
    ekonomika surovin
    geologie ložisková
    geologie regionální
    import
    ložisko grafitu
    mezinárodní spolupráce
    surovinová politika
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Československo
    Tanzanie
Keyword
    Grafitu
    Ložiska
    Možnosti
    Tanzánii
    Vločkového
    Využívání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012