Record details

Title
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
Statement of responsibility
    Vlastimil Myslil, Josef V. Datel
Other titles
    Prospects for tapping deeper sources of geothermal energy
    Use of deeper sources of geothermal energy
Author
    Datel, Josef
    Datel, Josef, 1963-
    Myslil, Vlastimil
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 59, č. 8
Pages
    5
    s. 303-307
Year
    2009
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    550
    620.9
Subject group
    Český masiv
    elektrárna
    energie geotermální
    stavby podzemní
    technologie
    tepelný tok
    vrt hluboký
    Západní Karpaty
    zdroje energetické
Thesaurus term
    Czech Republic
    geothermal energy
    HDR
Geographical name
    Česko
    země světa
Keyword
    Energie
    Geotermální
    Hlubších
    Možnosti
    Využití
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Zdroje geotermální energie hlubších částí zemské kůry tvoří významnou část ekologicky přijateloných obnovitelných zdrojů energie. Článek poskytuje přehled dosavadních aktivit využití enerrgie systémem HDR a hodnotí území ČR z hlediska perspektivního využirfí geotermální energie
Abstract (in english)
   The sources of geothermal energy situated in the deepoer strata of Earth's crust constitute an important part of environmentally acceptable, renewable energy resources. The paper evaluates the Czech territory from the aspects of prospective use of geothermal energy.
Contributor
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Source format
    R
    U
Entered date
    4. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012