Record details

Title
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
Statement of responsibility
    Jiří Zacios
Other titles
    Potential use of mud settling pits for non-uranium activities - depositing the galvanic sludges within the Chemical Treatment Plant
Author
    Zacios, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 1
Pages
    s. 30
Year
    1993
Subject group
    ekologie
    odpad tekutý
    radioaktivní suroviny
    recirkulace surovin
    suroviny radioaktivní
    úprava surovin
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Chemická
    činnost
    Galvanických
    Kalů
    Možnosti
    Neuranovou
    Odkališť
    Ukládání
    úpravna
    Využití
    Závodě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012