Record details

Title
    Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu
Author
    Hanzlík, Josef
    Maršalko, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vodní hospodářství a ochrana ovzduší
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 9
Pages
    s. 12-14
Year
    1994
Keyword
    Možnosti
    Podzemní
    Prahu
    Ralska
    Vody
    Využití
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012