Record details

Title
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
Author
    Tobyáš, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 1
Pages
    s. 12-16
Year
    1997
Keyword
    Čechách
    Indukované
    Možnosti
    Povrchové
    Seizmicity
    Severozápadních
    Těžbě
    Uhlí
    Vzniku
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013