Record details

Title
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
Statement of responsibility
    Vladimír Tobyáš
Other titles
    Possibilities of creating induced seismicity by opencast coal mining in North-West Bohemia
Author
    Tobyáš, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 1
Pages
    s. 12-16
Year
    1997
Notes
    2 obr., 29 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    kontrola stratigrafická
    měření seizmické
    seizmika inženýrská
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Čechách
    Indukované
    Možnosti
    Povrchové
    Seizmicity
    Severozápadních
    Těžbě
    Uhlí
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012