Record details

Title
    Možnosti zakladania stavieb na presadavých zeminách
Statement of responsibility
    Ján Šajgalík
Other titles
    Possibilities of building foundation on instable grounds
Author
    Šajgalík, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 7
Pages
    s. 193-197
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    mechanika zemin
    půda základová
    sedání
    sedimentace eolická
    zhutnění
Keyword
    Možnosti
    Presadavých
    Stavieb
    Zakladania
    Zeminách
Abstract (in czech)
   Některé základové půdy se vyznačují nerovnoměrným sedáním. Vyznačují se tím zejména spraše. V práci jsou diskutovány různé způsoby zakládání staveb na těchto základových půdách, na základě zkušeností ze Slovenska i zahraničí. Posuzovány jsou různé typy zhušťování a zpevňování základových půd. Nerovnoměrným sedáním se vyznačují spraše vyskytující se v určitých typech reliefu a klimatu. Nejvariabilnější geotechnické vlastnosti mají spraše v kotlinách mírného klimatu, avšak v úrovni nad 300 m n.m.se prosedání spraší nevyskytuje. V nížiných oblastech se prosedavost projevuje téměř vždy, až do hloubky ca 5 m. Žádnou metodu zakládání nelze mechanicky přenášet z jedné lokality na druhou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012