Record details

Title
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
Statement of responsibility
    Jiří Bulandr
Author
    Bulandr, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
Pages
    s. 232-239
Notes
    6 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    553.5/.8
    622.3
Conspectus category
    553
Subject group
    geologie ložisková
    geologie regionální
    kontrola litologická
    ložisko fluoritu
    mezinárodní spolupráce
    úpravnictví
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Čulut Cagan Del (Mongolsko)
    Mongolsko
Keyword
    Cagan
    Čulut
    Del
    Fluoritové
    Ložiska
    MoLR
    Možnosti
    Suroviny
    úpravy
    Zdokonalení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012