Record details

Title
    Možnosti zpracování galvanických kalů
Statement of responsibility
    Kristýna Peřinová, Dana Krištofová, Lumír Kuchař
Author
    Krištofová, Dana
    Kuchař, Lumír
    Peřinová, Kristýna
Language
    česky
Source title - monograph
    Využitie kovonosných surovín
Pages
    s. 167-177
Subject group
    odpady
    průvodní jevy
    recirkulace surovin
    suroviny netradiční
    znečištění
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Galvanických
    Kalů
    Možnosti
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012