Record details

Title
    Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách
Other titles
    Mobility, transformation, and essential methods of determination of arsenic compounds in soil and plants
Author
    Mihaljevič, Martin
    Száková, Jiřina
    Tlustoš, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Chemické listy
Vol./nr.
    Roč. 101, č. 5
Pages
    9
Year
    2007
Thesaurus term
    arsen
    mobilita
    příjem
    půda
    rostlina
    speciace
    transformace
Keyword
    Arsenu
    Metody
    Mobilita
    Půdě
    Rostlinách
    Sloučenin
    Stanovení
    Transformace
    Základní
Abstract (in czech)
   Stanoveni sloučenin As v půdách a rostlinách
Abstract (in english)
   As compounds determination in soils and plants
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012