Record details

Title
    Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
Author
    Fialová, Hana
    Kapička, Aleš
    Kočárek, M.
    Kodešová, R.
    Kopáč, J.
    Petrovský, Eduard
    Žigová, Anna
Conference
    Půda v průmyslově krajině. Pedologické dny (13. : 02.09.2009-03.09.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Půda v průmyslové krajině
Pages
    S. 20-23
Notes
    Projekt: IAA300120701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228936
    Překlad názvu: Fly-ash mobility in sandy material
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    VZ: MSM 6046070901
Subject category
    fly-ash
    magnetic susceptibility
    micromorphological images
    sand
Keyword
    Materiálu
    Mobilita
    Písčitém
    Popílku
    úletového
Abstract (in czech)
   Migrace úletových popílků z tepelných elektráren byla sledována v laboratoři na pískových vzorcích různé porosity. Popílkem byl kontaminován povrch písků v plastových válcích a aplikována pulsní infiltrace. Vodní režim byl monitorován pomocí senzorů SM200 a mikrotenzometrů T5. Migrace ferrimagnetických částic přítomných v popílcích byla sledována pomocí kapametru SM400. Na výbrusech vzorků kontaminovaných pisků byla sledována finální distribuce popílků.
Abstract (in english)
   Fly-ash migration in three sands of various particle size distributions and consequently various porosities was studied in the laboratory. The fly-ash was applied on the top of all sands packed in plastic cylinders followed by pulse infiltrations. Water regime was monitored using the soil water content sensors SM200 and micro-tensometers T5. Kappameter SM400 was used to monitor migration of ferrimagnetic particles-tracers presented in the fly-ash. Undisturbed samples of sands polluted by fly-ash were taken at the end of the experiments to study final fly-ash distribution in section planes and thin sections of sandy material.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013