Record details

Title
    Mobility of some metals during leaching of rocks
Author
    Burian, Miloš
    Minařík, Luděk
    Novák, Jiří Karel
Conference
    Environmental Aspects of Weathering (01.12.1996-03.12.1996 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Enviwealth 96
Pages
    s. 60
Notes
    Projekt: GA205/96/0011, GA ČR
Keyword
    During
    Leaching
    Metals
    Mobility
    Rocks
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012