Record details

Title
    Mobility of trace metals in pore waters of two Central European peat bogs
Other titles
    Mobilita kovů v pórových vodách dvou středoevropských rašelinišť
Author
    Novák, Martin
    Pacherová, Petra
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Science of the Total Environment
Vol./nr.
    Roč. 394, č. 2-3
Pages
    7
Year
    2008
Thesaurus term
    Peat bogs Metals Bog waters Metal mobility
Keyword
    Bogs
    Central
    European
    Metals
    Mobility
    Peat
    Pore
    Trace
    Two
    Waters
Abstract (in czech)
   V povrchové vodě a v pórové vodě z hloubky 40 cm ze dvou různých rašelinišť v České republice byly určeny koncentrace Pb, Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Co a Cd. Koncentrace kovů byly měřeny v tříměsíčních intervalech v období tří let (2002 až 2005). Podobné koncentrace kovů (Cu, Zn, Cr, Mn, Fe a Co) ve vzorcích povrchové vody a ve vzorcích odebraných z hloubky 40 cm ukazují na jejich dobrou vertikální mobilitu. Jedinou výjimkou byl obsah olova, který se vzrůstající hloubkou rostl.
Abstract (in english)
   Concentrations of Pb, Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Co and Cd were determined in surface bog water and bog pore water 40 cm below surface in two Sphagnum-dominated peat bogs in the Czech Republic. Metal concentrations were monitored seasonally over 3 years (2002-2005) at both sites. Higher concentrations of Pb, Cu, Zn, Cr and Cd and lower concentrations of Mn, Fe and Co were found at the less polluted CB compared to VJJ. Peat substrate 40 cm below current bog surface represented preindustrial low-pollution environment, yet pore waters at such depths contained the same metal concentrations as surface waters. The only exception was Pb, whose concentration in water solutes increased with increasing depth. Lack of vertical stratification in pore-water contents of Cu, Zn, Cr, Mn, Fe and Co indicated vertical mobility of these metals.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014