Record details

Title
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
Other titles
    Thick pre-Quarternary sand accumulations between the villages of Mořina and Mořinka, Czech Karst
Author
    Kovanda, Jiří
    Zima, Ladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 30, č. 1
Pages
    5
Year
    2004
Thesaurus term
    applied geophysics
    geology
    sands
Keyword
    Akumulace
    Český
    Kras
    Mocné
    Mořinkou
    Mořinou
    Obcemi
    Písků
    Předkvartérních
Abstract (in czech)
   Průzkum předkvartérních písků, geologie, užitá geofyzika
Abstract (in english)
   Survey of pre-Quarternary sands, geology, applied geophysics
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012