Record details

Title
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
Statement of responsibility
    Ondřej Bábek = Antonín Přichystal = Tomáš Lehotský
Other titles
    Modal composition and gamma-ray spectrometry of sandstones of the Moravice Formation: implications for provenance studies of the Culm facies siliciclastics
Author
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Lehotský, Tomáš
    Přichystal, Antonín, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    3 diagr., 1 tab., 12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    analýza modální
    draslík
    droba
    flyš
    gama-spektroskopie
    karbon-spodní
    koeficient korelace
    křemen
    magnetická susceptibilita
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    prvky radioaktivní
    radioaktivita
    thorium
    uran
    živce
Geographical name
    ČR-Morava
    Hlubočky (Olomouc)
    Moravský Beroun (Bruntál)
    Opava
    Vítkov (Opava)
Keyword
    15-32
    15-33
    15-34
    25-11
    25-12
    Beroun
    Důsledky
    Facie
    Gamaspektrometrie
    Hlubočky
    Hranice
    Kulmské
    Modální
    Moravického
    Moravský
    Opava
    Provenienční
    Psamitů
    Sedimentů
    Složení
    Souvrství
    Studie
    Vítkov
Abstract (in english)
   Most provenance studies based on the Gazzi-Dickinson method of detrital mode analysis indicate that the flysch siliciclastics of the Nízký Jeseník Mts (Lower Viséan to lowermost Namurian) have recycled-orogen to dissected-arc provenance, but distinct stratigraphy shifts in sandstone composition were traced between individual formations. This provenance study reveals a distinct stratigraphic trend in sandstone composition in one of the flysch formations in the Nízký Jeseník Mts, the Moravice Formation of Upper Viséan age. This compositional trend reflects a distinct shift in general lithology in the source area from low-grade metamorphic /sedimentary lithology to high-grade metamorphic one. Gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility measurements show stratigraphic trends, which can be interpreted in similar terms as the results from the detrital-mode analysis.
   Two-variable statistics of individual detrital modes plotted against gamma-ray and magnetic susceptibility measurements reveals good correlation to exist between K-feldspar contents and contents of U, Th and values of total activity as well as between total lithic grain contents and values of magnetic susceptibility
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012