Record details

Title
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
Statement of responsibility
    Ondrej Dojčár
Other titles
    A model of economical analysis of a mining venture grounded on an analysis of expensies and volume of production
Author
    Dojčár, Ondrej
Language
    slovensky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 11-12
Pages
    s. 333-338
Year
    1990
Notes
    2 tab., 6 diag.
Subject group
    ekonomika těžby
    modelování
    náklady výroby
    produkce
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Analýzy
    Banského
    Ekonomickej
    Model
    Nákladov
    Objemu
    Podniku
    Rozboru
    Výroby
    Základe
Abstract (in czech)
   V souvislosti se současnou ekonomickou situací je nutné přehodnotit efektivnost našeho hornictví. Cílem příspěvku je podat základní principy jednoho způsobu ekonomické analýzy těžebního podniku na základě rozboru nákladů a objemu produkce. Jednou z možností tohoto modelu je stanovení prahu rentability, resp. prahu ukončení výroby
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012