Record details

Title
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
Statement of responsibility
    Pavel Mentlík
Author
    Mentlík, Pavel, 1971-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic
Pages
    s. 40
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.3
    551.4
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie dynamická
    geomorfologie
    glaciální modelace
    konference
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    ledovec kontinentální
    modelování
    periglaciální jevy
    pleistocén
    reliéf
    zalednění
Geographical name
    Čechy jihozápadní (Česko)
    Šumava
Keyword
    Bohemian
    Forest
    Glacial/periglacial
    Model
    Paleogeomorphological
    System
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012