Record details

Title
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
Statement of responsibility
    Luděk Pravda, Lena Halounová, Jan Rybář, Karel Pavelka
Author
    Halounová, Lena, 1956-
    Pavelka, Karel
    Pravda, Luděk
    Rybář, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing
Vol./nr.
    No. 8(115)
Pages
    p. 31-38
Year
    2000
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    analýza statistická
    antropogenní půda
    dálkový průzkum Země
    hodnocení rizika
    hydrogeologie
    mapy geofaktorů životního prostředí
    půdy
    rekultivace
    riziko sesuvné
    sesuv
    severočeská pánev
    systém GIS
    terciér
    těžba povrchová
    uhelný revír
Geographical name
    České středohoří
    ČR-Čechy
    Most
Keyword
    Data
    Detection
    GIS
    Landslide
    Model
    Remote
    Sensing
    Tools
    Using
Abstract (in english)
   Landslide susceptibility of the area was performed using geographic information systems. Geological conditions of known landslides and frequency of them in individual classes (from geological, hydrogeological, soil maps and other map data) were determined from maps available in the Czech geological institute and from the GEOFOND (Czech geological archive). Individual class weights were determined from these frequencies. A final map was created by overlaying of all map. Each individual face comprised attribute data from geological, hydrogeological, and soil maps, information, seismicity and slope and weights of all of them. Individual class weights were decisive for the landslide susceptibility. Results of the analysis were verified in situ
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012