Record details

Title
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
Other titles
    Modelova rekonstrukce nitratoveho znecisteni brehove infiltrace pomoci 15N a 18O dat, Karany, Ceska republika
Author
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
    Kněžek, Miroslav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Applied Geochemistry
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 4
Pages
    19
Year
    2006
Thesaurus term
    nitrate pollution, riverbank infiltration, delta 15N, delta 18O, model infiltration
Keyword
    15N
    18O
    Czech
    Data
    Filtration
    Karany
    Model
    Nitrate
    Pollution
    Reconstruction
    Republic
    Riverbank
    Using
Abstract (in czech)
   System nitratoveho znecisteni brehove infiltrace byl modelovan nad daty 15N and 18O. Model se sklada z brehove infiltrace, mistni spodni vody a dodatecne infiltrace
Abstract (in english)
   Nitrate pollution of riverbank infiltration system was modelled using 15N and 18O data. Model consists of river infiltration, local groundwater and additional infiltration.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014