Record details

Title
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
Statement of responsibility
    Zuzana Skácelová, Miroslav Rejchrt, Bedřich Mlčoch
Other titles
    The 3D model of the crystalline basement of the Cretaceous sediments (Dlouhá mez region)
Author
    Mlčoch, Bedřich
    Rejchrt, Miroslav, 1944-
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Pages
    s. 49-53
Year
    2008
Notes
    6 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Classfication no.
    55(1)
    550.8
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    bohemikum
    česká křídová pánev
    kolínský faciální vývoj
    krystalinikum
    kutnohorsko-svratecká oblast
    mapa geologická
    metoda gravimetrická
    model trojrozměrný
    moldanubikum
    paleoreliéf
    podloží
    sedimenty
    zpracování dat
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Žďárské vrchy (Česko)
Keyword
    13-44
    23-22
    české
    Dlouhé
    Hlinsko
    Krystalinika
    Křídové
    Meze
    Model
    Oblasti
    Podloží
    Reliéfu
    Sázavou
    Sedimentů
    Žďár
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012