Record details

Title
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
Other titles
    The 3D model of the bassement of the Miocene sediments in the Stritez nad Ludinou area (Moravska brana region)
Author
    Pálenský, Peter
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    3D model, structure map, geophysical research, sedimentology, neogene, lower carboniferous, Carpathian Foredeep
Keyword
    Brány
    Kulmu
    Ludinou
    Miocenních
    Model
    Moravské
    Oblast
    Podloží
    Reliéfu
    Sedimentů
    Stříteže
Abstract (in czech)
   Vytvoření 3D modelu reliéfu povrchu kulmu a tektonických struktur v podloží miocenních a kvarterních sedimentů v morfologické depresi na východním svahu Nízkého Jeseníku, na styku s karpatskou předhlubní v Moravské bráně, na základě vyhodnocení vrtů a geofyzikálních údajů.
Abstract (in english)
   The 3D model of the bassement of the Miocene sediments in the Stritez nad Ludinou area (Moravska brana region)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014