Record details

Title
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
Statement of responsibility
    Eva Střelcová, Juraj Franců, Harald S. Poelchau
Other titles
    Model of thermal history of the Palaeozoic in the Konice area based on the vitrinite reflectance
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Poelchau, Harald S.
    Střelcová, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 83-85
Year
    1997
Notes
    2 diagr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    devon
    gradient geotermický
    karbon
    macerály
    moravskoslezský devon a spodní karbon
    odrazivost
    pánevní analýza
    pohřbení
    prouhelnění
    přeměna organické hmoty
    subsidence
    teplota
    vitrinit
Geographical name
    ČR-Morava
    Konice (Prostějov)
Keyword
    24-21
    Historie
    Jevíčko
    Konicka
    Model
    Odraznosti
    Paleozoika
    Tepelné
    Vitrinitu
    Základě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012