Record details

Title
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
Statement of responsibility
    Mojmír Eliáš, Peter Pálenský
Other titles
    The model for the development of the Miocene foredeeps in the Ostrava area
Author
    Eliáš, Mojmír
    Pálenský, Peter
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 65-66
Year
    1998
Notes
    11 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    akrece
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    molasa
    pánev sedimentační
    příkop
    příkrov
    subsidence
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrabice (Přerov)
    Karviná
    Nový Jičín
    Ostrava
    Polsko - jihozápad
    Přerov
    Velký Újezd (Olomouc)
Keyword
    15-43
    15-44
    25-11
    25-12
    25-13
    25-21
    Hranice
    Jičín
    Karviná
    Miocenních
    Model
    Nový
    Ostrava
    Ostravsku
    Předhlubní
    Přerov
    Újezd
    Velký
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012