Record details

Title
    Modelling of metallogenetic development of the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Vincenc Grym, Jana Kotovičová
Author
    Grym, Vincenc
    Kotovičová, Jana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 6
Pages
    s. 323-330
Year
    1991
Notes
    1 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    Český masiv
    datování
    distribuce prvků
    metalogenetická provincie
    metalogeneze
    model matematický
    provincie metalogenetická
    sdružovací analýza
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Bohemian
    Development
    Massif
    Metallogenetic
    Modelling
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012