Record details

Title
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
Statement of responsibility
    Vít Voženílek, Jaromír Demek
Other titles
    Modelování ohrožení erozí půdy jako odezva změn využití země
Author
    Demek, Jaromír, 1930-
    Voženílek, Vít, 1965-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Vol. 105, no. 2
Pages
    p. 166-176
Year
    2000
Notes
    8 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    504.5
    551.4
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    eroze vodní
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    historie
    hodnocení rizika
    kenozoikum
    klima
    model matematický
    povodí
    reliéf
    riziko erozní
    systém GIS
    vídeňská pánev
    využití území
    zemědělství
Geographical name
    ČR-Morava
    Velké Pavlovice (Břeclav, Hustopeče)
    Ždánice (Hodonín, Kyjov)
Keyword
    Changes
    Erosion
    Hazards
    Land
    Modelling
    Response
    Soil
    Use
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012