Record details

Title
    Modelling of the density distribution in the Bohemian Massif
Author
    Blížkovský, M.
    Burda, Miloslav
    Charvátová, Ivanka
    Ibrmajer, J.
    Pick, Miloš
    Suk, M.
    Vyskočil, Vincenc
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 1
Pages
    s. 19-37
Year
    1995
Keyword
    Bohemian
    Density
    Distribution
    Massif
    Modelling
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013