Record details

Title
    Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků
Author
    Doležalová, Marta
    Venclík, Petr
    Zemanová, Vlasta
Conference
    Geotechnické problémy životného prostredia (18.09.1995-19.09.1995 : Bratislava, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Inžinierské stavby
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 8
Pages
    s. 305-308
Year
    1995
Notes
    Projekt: IAA246403, GA AV ČR
Keyword
    Chování
    Horninového
    Masivu
    Mechanického
    Metodou
    Modelování
    Oddělených
    Prvků
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012