Record details

Title
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
Statement of responsibility
    Jan Unucka, Martin Adamec
Other titles
    Modeling of the land cover impact on the rainfall-runoff relations in the Olse catchment
Author
    Adamec, Martin
    Unucka, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Journal of hydrology and hydromechanics
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 4
Pages
    s. 257-271
Year
    2008
Notes
    2 obr., 6 diagr., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    model matematický
    modelování
    odtok
    povodí
    srážky atmosférické
    vegetace
    využití území
Geographical name
    Morava (Česko)
    Olše (Polsko a Česko)
    Věřňovice (Karviná, Orlová)
Keyword
    Krajinného
    Modelování
    Olše
    Pokryvu
    Povodí
    Srážkoodtokové
    Vlivu
    Vztahy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012