Record details

Title
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
Statement of responsibility
    Jan Unucka
Other titles
    Modeling of the forest impact on the rainfall-runoff relations and water erosion with the GIS support
Author
    Unucka, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 7
Pages
    s. 225-231
Year
    2008
Notes
    12 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    504
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    eroze vodní
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrodynamika
    modelování
    odtok
    povodí
    srážky atmosférické
    systém GIS
    vegetace
    využití území
Geographical name
    Morava (Česko)
    Olše (Polsko a Česko)
Keyword
    Erozi
    GIS
    Lesa
    Modelování
    Pomocí
    Srážkoodtokové
    Vlivu
    Vodní
    Vztahy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012